Захиалга өгөх

+420
Таны утасны дугаар тань хэрэглэгчийн нэр болох тул, сайн шалгаж оруулна уу.
кг